SFÂNTUL APOSTOL ONISIFOR

Sfântul, slăvitul și mult lăudatul Apostol Onisifor se numără printre Cei Șaptezeci de Apostoli. El a fost episcop în Colofon (Asia Mică) și mai târziu în Corint.

Sfântul Apostol Pavel scrie despre el: Domnul să aibă milă de casa lui Onisifor, căci de multe ori m-a însuflețit și de lanțurile mele nu s-a rușinat, ci venind în Roma, cu multă osârdie m-a căutat și m-a găsit. Să-i dea Domnul ca, în ziua aceea, el să afle milă de la Domnul. Şi cât de mult mi-a slujit el în Efes, tu știi prea bine. (2 Tim 1:16-18).

El este pomenit de Biserică la 28 aprilie și 7 septembrie (împreună cu Apostolul Evod), precum și la 8 decembrie împreună cu Apostolii Sostene, Apollo, Chesarie, Chifa și Epafrodit. Ceilalți au adormit în pace în Domnul, dar Sfântul Onisifor a avut parte de moarte mucenicească în orașul Parium (nu departe de Efes) pe țărmurile Helespontului, unde mersese să îl propovăduiască pe Hristos printre păgânii de acolo.

Cei Șaptezeci de Apostoli au fost aleși de Mântuitorul Iisus Hristos însuși și trimiși să propovăduiască. Ei au fost aleși după o vreme de la alegerea Celor Doisprezece Apostoli (Luca 10:1-24).

Imnografie

Tropar, glasul al 3-lea:

Sfinților Apostoli Apollo, Sosten, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar și Onisifor, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac, glasul al 4-lea :

Vițe v-ați arătat viei lui Hristos, înțelepților Apollo, Sosten, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar și Onisifor, dătătoare de struguri întru fapte bune, care izvorăsc nouă vinul mântuirii, pe care primindu-l, ne umplem de veselie și prăznuim cinstită pomenirea voastră, întru care rugați-vă ca să se dăruiască nouă mare milă și iertare greșelilor.

Iconografie

Dionisie din Furna, în Erminia sa (ed. Sophia, București, 2000, p. 150), arată că Sf. Apostol Onisifor trebuie zugrăvit în chipul unui bătrân, ținând în mână un sul înfășurat, însemnul propovăduirii sale apostolice.

Sursa

en:Apostle Onesiphorus

Legături externe

Apostle Onesiphorus of the Seventy (OCA)

The Holy Apostles Sosthenes, Apollos, Tychicus, Epaphroditus, Onesiphorus, Cephas and Caesar (Proloagele de la Ohrida)

După https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Onisifor

https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-onisifor

https://www.sfinteleicoane.ro/sfinti-septembrie/314-sfantul-mucenic-sozont-sfantul-apostol-onisifor.html

9 NOIEMBRIE

Întru această lună, în ziua a noua, pomenirea Sfinților Mucenici Onisifor și Porfirie.

Acești sfinți mucenici au pătimit pentru numele lui Hristos în timpul prigoanei lui Dioclețian și a lui Maximian (în jurul anului 305). Arestați și aduși dinaintea tribunalului, au mărturisit că Hristos este singurul adevărat împărat și Dumnezeu al cerului și al pământului. Pentru această cutezătoare mărturisire, au fost puși la felurite cazne. Mai întâi au fost întinși pe un grătar încins și, în vreme ce carnea lor ardea, ei dădeau slavă lui Dumnezeu, căci socoteau chinurile ca pe un mijloc de a dobândi odihna cea veșnică. Văzându-i atât de bucuroși, călăii lor au fost cuprinși de o furie oarbă: i-au legat de picioarele din spate ale unor cai neîmblânziți, pe care i-au slobozit în galop prin locuri pietroase și pline de mărăciniș. Fâșii din trupurile slăviților mărturisitori presărau drumul, pe când sufletele lor, eliberate din legăturile pământești, își luau zborul spre ceruri pentru a se alătura cetei sfinților. Niște creștini evlavioși au venit după aceea să ridice cinstitele lor rămășițe pentru a le îngropa într-un sat numit Panceanon.

Într-o veche Viață, editată de F. Halkin (Inedits byzantins d’Ochrida, Candie et Moscou, „Subsidia Hagiographica”, Bruxelles, 38, 1963, p. 312 și urm.), ce reia Faptele apocrife ale Sfintei Tecla, Sfântul Onisifor este identificat cu tovarășul Sfântului Pavel, pomenit în 2 Tim 4,19. Osândit la surghiun, i Se arată în vis Hristos, sub înfățișarea lui Pavel, care îl trimite să se așeze la Parion, în Hellespont. De aici, merge să-l vadă pe Apostol la Efes și îl însoțește până la Cos. Mai apoi se duce la Roma, unde se întâlnește din nou cu Pavel și petrece un an cu el. Întors la Parion, se înfățișează proconsulului Adrias și mărturisește dreapta credință, lucru pentru care este pus la cazne și culcat pe cărbuni aprinși dimpreună cu slujitorul său, Porfirie. Trupurile neînsuflețite au fost apoi legate de cozile unor cai și târâte până în satul Pankaia, la o distanță de 14 mile de Parion, unde au fost îngropate în plin câmp de către un păstor, care peste cincizeci de zile s-a întors să jertfească un miel la mormântul lor. Sfinții Mucenici fiind uitați cu vremea, locul unde fuseseră înmormântați a fost descoperit mai apoi prin Minune Dumnezeiască și a devenit un loc de pelerinaj care a atras mulți credincioși.

Ieromonahul Macarie de la Simonos Petra, Sinaxarul Viețile Sfinților, Vol. III, Luna noiembrie, ediție îngrijită de Monahia Antonia, traducere din limba franceză de Rasofora Irina, Ioana Căpitănescu și Elena Soare, Editura Sfântul Ioan Casian a Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală și Meridională, București, 2014, p. 103-104.

Sfântul Onisifor, Biserica cu Hramul Sfântul Gheorghe, Staro Nagoričane, Kumanovo, Macedonia de Nord, sec. al XIV-lea.

https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_St._George,_Staro_Nagori%C4%8Dane#/media/File:Church_of_Saint_George_in_Staro_Nagorichino,_southeast.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Church_of_Saint_George_in_Staro_Nagorichino%2C_pillar_with_saints.jpg

Onisifor Borcea (1818-1900), preot hirotonit în 1884, paroh al Bisericii Mari din Săliște, cel care a dat numele de botez lui Onisifor Ghibu.

A se vedea: Ela Cosma (coord.), Mircea-Gheorghe Abrudan, Marius Boromiz, Alexandru Bucur, Ela Cosma, Daniela Deteșan, Livia Magina, Tatiana Onilov, Vasile Rus, Victor V. Vizauer (autori), Patrimoniul istorico-juridic românesc din Mărginimea Sibiului (Rășinari, Săliște). Studii și ediție critică de documente,

Academia Română,

Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Argonaut Publishing, Cluj-Napoca / Symphologic Publishing, Gatineau (Canada), 2020, p. 173, 815 (fotografie) (volum pus la dispoziție în mai 2023 de Ela Cosma, căreia îi adresăm mulțumiri); fotografie realizată de Corneliu Beldiman, noiembrie 2023, Protopopiatul Ortodox Săliște, cu permisiunea Părintelui Protopop Petru-Toader Damian, căruia îi adresăm mulțumiri).

Registrul de stare civilă în care se consemnează botezul lui Onisifor Ghibu (poziția 60), Protocolul botezaților Bisericei Gr. Or. din Comuna Bisericească Săliște începând dela 1879 Maiu 17 până la 25 Iuniu 1887, Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale, Colecția Registre de Stare Civilă, Nr. Inv. 378, Cota 23, f. 50v-51r (date și fotografii puse la dispoziție în noiembrie 2023 de Cosmin-Crăciun Cruciat, căruia îi adresăm mulțumiri).