ONISIFOR GHIBU – 140 DE ANI DE LA NAȘTERE – 31 MAI 2023

Adunăm aici la un loc pentru a pune în adevărata lumină aspectele vieții și activității marelui savant enciclopedist și pedagog național militant ONISIFOR GHIBU; opera scrisă și edită bogată, solidă și plurivalentă; moștenirea și memoria sa.

ONISIFOR GHIBU – Un OM care a trăit exemplar, muncind și luptând continuu și fără descurajare în fața vicisitudinilor continui, de tot felul, în gând cu Neamul său și pentru binele Neamului său, așa cum îi era dat prin însuși numele pe care îl poartă (gr. Onisiforos = „Cel de folos, care aduce folos”) și pe care l-a onorat cu asupra de măsură, având realizări mărețe, de nevisat pentru o singură viață.

ONISIFOR GHIBU! FIE-I NUMELE ȘI MEMORIA POMENITE ȘI LĂUDATE DE-A PURURI!†

Logo: autor Corneliu Beldiman; imaginea: medalion de bronz, autor sculptorul Gheorghe Adoc, colecția Irina Cristescu, București; fotografie realizată de Irina Cristescu; drepturi de utilizare acordate de autoarea fotografiei.