NOUTĂȚI

MANIFESTĂRI SIBIENE DEDICATE ANIVERSĂRII A 140 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI ONISIFOR GHIBU (16 – 17 NOIEMBRIE 2023)

Lansat în cadrul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, Programul „Personalități ale științei și culturii românești din sec. al XIX-lea și al XX-lea” stă în 2023 sub semnul „Anului Onisifor Ghibu”, marcat de împlinirea a 140 de ani de la nașterea Marelui Savant și Educator Militant (31 mai 1883). Programul include proiectele „Personalități ale științei și culturii românești: Onisifor Ghibu – Aniversare 140 (1883 – 2023): Omul, Activitatea, Opera, Moștenirea, Memoria” și „Personalități ale științei și culturii românești: Onisifor Ghibu – Aniversare 140 (1883 – 2023): Digitizarea Operei Edite – Ghibu_Digital” (inițiator și responsabil muzeograf Corneliu Beldiman). Acestea își propun cunoașterea detaliată și readucerea în actualitate a aspectelor vieții și operei marelui savant, a valențelor moștenirii sale științifice și culturale, ca și potențarea memoriei realizărilor sale, punerea în lumină a personalităților care i-au fost modele solide, definitorii, ca și a multiplelor legături și colaborări cu personalități din vremea sa, digitizarea operei sale edite etc.

În cadrul acestor proiecte, la Săliște, Gura Râului și Sibiu, în zilele de 16 și 17 noiembrie 2023, Liceul Tehnologic „Ioan Lupaș” din Orașul Săliște, jud. Sibiu (Prof. Marius Boromiz, Director), Școala Gimnazială „Aurel Decei” din Com. Gura Râului, Jud. Sibiu (Prof. Dumitru Cîmpean), Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, jud. Covasna (Muzeograf Dr. Corneliu Beldiman), în parteneriat cu Primăria Orașului Săliște, Jud. Sibiu, Protopopiatul Ortodox Săliște și Cercul Profesorilor de Istorie din Mărginimea Sibiului organizează manifestările dedicate aniversării a 140 de ani de la nașterea lui Onisifor Ghibu.

În ziua de 16 noiembrie are loc conferința aniversară cu tema: „Onisifor Ghibu – Savant și Educator Militant Săliștean. 140 de ani de la naștere (1883-2023)”, ale cărei lucrări se desfășoară la Liceul Tehnologic „Ioan Lupaș”, Săliște și la Școala Gimnazială „Aurel Decei”, Gura Râului; participă oficialități locale, membrii Cercului Profesorilor de Istorie din Mărginimea Sibiului, preoți parohi din Protopopiatul Ortodox Săliște, invitați speciali (membrii Familiei Ghibu), elevi ș.a. Comunicările și alocuțiunile sunt susținute de Președintele Academiei Române, acad. Ioan Aurel Pop (înregistrare video), reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, ai Protopopiatului Ortodox Săliște și ai Universității „Lucian Blaga”, Facultatea de Teologie „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu, membrii Familiei Ghibu, cadre didactice din învățământul liceal și gimnazial, muzeografi. Slujba de pomenire este oficiată la Biserica Mare „Înălțarea Domnului, Sfântul Mucenic Oprea, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Săliște.

În ziua de 17 noiembrie, la mormântul Familiei Ghibu din Cimitirul Municipal din Sibiu au loc Slujba de pomenire și depunerea coroanelor de flori; alocuțiunile sunt rostite de reprezentanții organizatorilor și de invitați.

Detalii în program.

Muzeograf Dr. CORNELIU BELDIMAN

Linkuri:

https://www.mncr.ro/

https://www.facebook.com/mncro?ref=embed_page

https://onisiforghibu140.ro/

https://onisiforghibu.ro/

 

A XX-A SESIUNE ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE – SECȚIUNEA ISTORIE, MUZEUL NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, SFÂNTU GHEORGHE, 6-8 DECEMBRIE 2023

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, jud. Covasna organizează, în perioada 6-8 decembrie 2023, cu sprijinul Instituției Prefectului Jud. Covasna și al Centrului European de Studii Covasna-Harghita/Academia Română, A XX-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice.

Lucrările vor prilejui prezentarea unui număr de 45 de comunicări diverse, abordând subiecte de actualitate, fiind programate a avea loc în plen (6 comunicări) și într-un număr de patru secțiuni (Arheologie – 11 comunicări; Istorie – 14 comunicări; Muzeologie – 7 comunicări; Etnografie – 7 comunicări), reunind un număr de 46 participanți reprezentând instituții prestigioase centrale și județene din domeniile cultură, educație, cercetare, arhive etc.

Tema Secțiunii de Istorie: „Aniversare 140. Onisifor Ghibu și epoca sa. Aspecte socio-politice, științifice și culturale în spațiul românesc (sfârșitul sec. al XIX-lea și primele șapte decenii ale sec. al XX-lea)” a fost aleasă în contextul „Anului Aniversar Onisifor Ghibu” (2023), care a prilejuit la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe derularea a două proiecte de anvergură națională (inițiator și responsabil muzeograf Corneliu Beldiman), cu numeroase manifestări și câteva produse editoriale: I. „Personalități ale științei și culturii românești: Onisifor Ghibu – Aniversare 140 (1883 – 2023): Omul, activitatea, opera, moștenirea, memoria”; proiectul și-a propus, prin manifestări publice diverse (conferințe; organizarea secțiunilor dedicate în cadrul unor conferințe; comunicări, expoziții de carte etc.) facilitarea cunoașterii detaliate și readucerea în actualitate a aspectelor vieții și operei marelui savant, dar și a valențelor moștenirii sale științifice și culturale, ca și potențarea memoriei multiplelor sale realizări; II. „Personalități ale științei și culturii românești: Onisifor Ghibu – Aniversare 140 (1883 – 2023): Digitizarea operei edite – Ghibu_Digital” (proiect multianual, care se va finaliza cu digitizarea online a 130 de volume și 1500 de articole).

Prezentarea-bilanț a proiectelor din secțiunea de plen și lansarea produselor editoriale realizate în cadrul lor

 • Acad. IOAN AUREL POP, Președintele Academiei Române, Onisifor Ghibu la 140 de ani – înregistrare video;
 • Muzeograf Dr. CORNELIU BELDIMAN, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, Anul aniversar 140 Onisifor Ghibu (2023). Proiecte și realizări ale Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe; prezentarea catalogului în format digital: Corneliu Beldiman (editor), GL 200 / 140 OG. Cărțile lui Gheorghe Lazăr și ale lui Onisifor Ghibu în Colecția Muzeului Orășenesc Avrig, Editura Techno Media, Sibiu, 2023; prezentare paginii web a proiectelor: https://onisiforghibu140.ro/),

sunt urmate în Secțiune de prezentarea comunicărilor:

 • Preot Prof. Univ. Dr. Hab. CONSTANTIN VALER NECULA (Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Teologie „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna”, Sibiu), Eternul Onisifor Ghibu
 • Prof. Univ. Dr. IOAN VLAD (Academia Oamenilor de Știință din România, București), Prietenia și colaborarea pentru cauza națională dintre Onisifor Ghibu și Pompiliu Nistor, născut la Araci
 • Dr. IOAN LĂCĂTUȘU (Director Onorific, Centrul European de Studii Covasna-Harghita/Academia Română, Sfântu Gheorghe), Pentru cinstirea memoriei lui Onisifor Ghibu. Relațiile românilor din Arcul Intracarpatic cu românii basarabeni, o prioritate a societății civile românești
 • Dr. IOAN LĂCĂTUȘU, Drd. TATIANA SCURTU (Director Onorific/Cercetător, Centrul European de Studii Covasna-Harghita/Academia Română, Sfântu Gheorghe), Activitatea lui Onisifor Ghibu în preocupările de cercetare ale Centrului European de Studii Covasna-Harghita al Academiei Române, Sfântu Gheorghe
 • Ing. CIPRIAN HUGIANU, Dr. ERICH MIHAIL BROANĂR (Director/Cercetător, Centrul European de Studii Covasna-Harghita/Academia Română, Sfântu Gheorghe), Onisifor Ghibu și Ghiță Popp, două personalități ale vieții publice românești interbelice
 • Prof. Inspector VICTOR SIBIANU (Inspector de Specialitate – Istorie, Inspectoratul Școlar Județean Covasna, Sfântu Gheorghe), Românii din Jud. Trei Scaune în „Rapoartele ASTREI”
 • Dr. ANA DOBREANU (Miercurea-Ciuc), Testamente din Scaunele Secuiești Ciuc și Odorhei (sec. al XVII-lea – prima jumătate a sec. al XIX-lea). Motivație și semnificație socială
 • Muzeograf FLORIN HERȚEG (Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe), Personalități din Sud-Estul Transilvaniei în sec. al XIX-lea – al XX-lea
 • Prof. Drd. ROXANA MOTOAȘCĂ (Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov), Onisifor Ghibu – Elev la Gimnaziul „Andrei Șaguna” din Brașov
 • Consilier Superior Dr. SILVIU B. MOLDOVAN (CNSAS, Director DCEP, București), Cazul Onisifor Ghibu: anihilare şi recuperare istorică
 • Consilier Superior Dr. ELIS PLEȘA, Consilier Superior THEODOR BĂRBULESCU (CNSAS, București), Onisifor Ghibu – Percepții asupra instaurării comunismului în România • Consilier Superior Dr. LIVIU PLEȘA (CNSAS, București), Ioan I. Rusu sub supravegherea Securității
 • Prof. MARIA GRANCEA (Director, Biblioteca Orășenească Avrig; Custode al Muzeului Orășenesc Avrig, jud. Sibiu), Un muzeu pentru Gheorghe Lazăr
 • Dr. LUMINIȚA DUMĂNESCU (Universitatea Babeș-Bolyai, Centrul de Studiere a Populației, Cluj-Napoca), Dezvoltarea învățământului medical în Transilvania în sec. al XIX-lea – Studiu de caz: școlile de moașe

Muzeograf Dr. Corneliu Beldiman

https://www.mncr.ro/stiri+2023+sesiunea%20stiintifica%20anuala%20a%20muzeului%20national%20al%20carpatilor%20rasariteni%20editia%20a%20xxa%2068%20decembrie%202023.html

https://www.facebook.com/mncro?fref=nf&ref=embed_page

https://onisiforghibu140.ro/

https://onisiforghibu.ro/

https://fotoalbumulghibu.wordpress.com/

https://uzpr.ro/…/manifestari-sibiene-dedicate…/

https://radiouzpr.podbean.com/e/140-de-ani-de-la-na%c8%99terea-marelui-carturar-patriot-onisifor-ghibu/

https://sibiuindependent.ro/…/manifestari-dedicate…/

https://bjastrasibiu.ro/onisifor-ghibu-savant-si…/

https://primaria-avrig.ro/gheorghe-lazar-200-ani/

https://www.facebook.com/people/Muzeul-de-Istorie-al-Universit%C4%83%C8%9Bii-Babe%C8%99-Bolyai/100057172732711/